Sihirli Fasulyeler
Yükleniyor...
Balıklar Su İçer mi?
 İlginçler   3671   07.02.18   07.02.18   0
baliklarsuicermi.jpg

İnsan vücudunun %60'ı sudur. Su, vücuttaki kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde, yediğimiz yiyeceklerin sindirilmesinde, besinlerin vücutta taşınmasında, vücut sıcaklığının korunmasında ve vücut için zararlı maddelerin atılmasında görev yapar. Bu yüzden Avrupa Gıda Güvenliği Dairesine göre erkekler günde en az 2 litre, kadınlar ise en az 1.6 litre su tüketmelidir. Su, insanlar gibi bütün canlılar için temel ihtiyaçlardan biridir. Peki yaşam ortamları su olan balıklar suyu nasıl vücutlarına alır? Başka bir deyişle balıklar su içer mi?

 

Cevap hem evet hem de hayırdır. Tuzlu suda yaşayan balıklar bolca su içerken, tatlı suda yaşayan balıklar su içmez. Bunun nedeni osmoz denilen bir olaydır. Osmoz, suyun çok olduğu bir ortamdan az olduğu ortama, ortamlar arasındaki yarı geçirken bir zardan geçişidir. Örneğin bir kaba eşit miktarda ve aralarında yarı geçirgen bir zar olacak şekilde tuzlu ve tatlı su konduğunda, tatlı sudan tuzlu suya su geçişi gözlenir. Çünkü tatlı sudaki su miktarı, tuzlu sudaki su miktarından daha fazladır. Bu fark dengelenene kadar yani iki ortamdaki su miktarı eşitlenene kadar su geçişi devam eder. Osmoz için suyun düşük konsantrasyondan yüksek konsantrasyona doğru hareket etmesi de diyebiliriz. Bu konu için suyun ilerleme yönünün tuz oranı düşük ortamdan tuz oranı yüksek ortama olduğunu düşünebiliriz.

  Balıklar Su İçermi  

Tatlı su balıklarındaki tuz miktarı, yaşadıkları sudaki tuz miktarından fazladır. Yani tatlı su balıklarında bulunan suyun tuz konsantrasyonu, yaşadıkları ortamdaki suyun tuz konsantrasyonundan fazladır. Bu fark yüzünden osmoz olayı gerçekleşir ve ortamdaki su sürekli olarak deri ve solungaçlardan balıkların vücutlarına girer. Deri ve solungaçlar ise yarı geçirgen membran gibi görev yapar. Bu nedenle tatlı sularda yaşayan balıklar ayrıca su içmez. Hatta sıkça fazla suyu idrar ile vücutlarından atarlar. Eğer tatlı su balıkları su içerlerse şişerler.

 

Deniz balıklarında ise sudaki ve balıkların dolaşım sistemindeki tuz konsantrasyonu tamamen farklıdır. Çünkü balığın sahip olduğu tuz miktarı deniz suyundan daha azdır. Yani balıklarda düşük tuz konsantrasyonuna sahip su, yaşadıkları ortamda ise yüksek tuz konsantrasyona sahip su bulunur. Bu nedenle balığın bünyesindeki su sürekli olarak solungaçlardan yaşadığı ortama geçiş yapar. Sürekli su kaybeden tuzlu su balıkları, bu kaybı telafi etmek ve dengeyi sağlamak için çokça su içer. Eğer yeterli sıklıkta su içmezlerse büzüşürler. Fakat yüksek miktarda tuzlu su içmek, insanlar gibi balıklar için de zararlıdır. İçilen tuzlu su solungaç ve böbreklerde süzülerek uygun tuz miktarına indirgenir ve kan akışına gönderilir.

 

Tatlı suların tuzluluk oranı yaklaşık olarak %0.1 iken denizlerin tuzluluk oranı ortalama %3.5'dur. Bu farklılık balıkların su içip içmemesini belirler. Ayrıca bu fark yüzünden genellikle tuzlu su balıkları tatlı sularda veya tatlı su balıkları tuzlu sularda yaşayamaz. Elbetteki bu kurala uymayan bazı balık türleri vardır. Örneğin denizlerde yaşayan boğa köpekbalıkları tatlı suya uyum sağlayabilir. Bu köpekbalıkları denizlerden tatlı sulara geçiş yaptıklarında, su içmeyi bırakırlar, böbrekleri daha az miktarda tuzu filtreler ve idrar miktarı artar. Yani denize yakın bir nehirde bir boğa köpekbalığı ile karşılaşabiliriz. Somon ve deniz yılanı gibi türler ise örihalin denilen bir grubun üyeleridir. Bu türler doğuştan tuzlu ve tatlı suda yaşayabilir. Somonlar tatlı sularda doğar ve hayatlarının büyük bölümünü denizlerde sürdürür. Yaşamlarının sonlarında ise tekrar tatlı sulara gelerek çiftleşirler ve burada ölürler.

  Balıklar Su İçermi  

 

 Konuyu geliştirmemize yardımcı ol, konuyu değerlendir.
 İlk Sen Değerlendir

 

 Bu konuyu paylaş

 

 Yorum yaz, soru sor, geliştirme öner
E-Posta adresiniz yayınlanmayacak.

 

 İlk Yorumu Sen Yap